Contact - Stichting Bidadari

Voor jongeren met een verstandelijke beperking op Bali
Ga naar de inhoud.


Stichting Bidadari
Burg. G.W. Stroinkweg 114
8343 XM Zuidveen
Tel.: 06 – 52 000 534
of gebruik het contactformulier, u ontvangt dan een kopie van uw bericht in uw mailbox.

Donateur worden?
Als  u stichting Bidadari eenmalig wilt steunen, misschien omdat u de  vreugde van een bijzondere (persoonlijke) gebeurtenis wilt delen. Dan kan dat door een bijdrage te storten op:

NL82 INGB 0006 3090 73 t.n.v. Stichting Bidadari

Mocht  u stichting Bidadari op regelmatige basis willen steunen, dan vragen  wij u zelf een periodieke overschrijving vast te leggen bij uw bank.

Zonder steun komen de jongeren weer noodgedwongen thuis te zitten.

ANBI
Stichting  Bidadari heeft de ANBI status. Uw gift is hierdoor voor de belasting  aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Voor incidentele giften gelden er  wèl vastgelegde drempels.

Het  is ook mogelijk om uw giften periodiek te doen in de vorm van een  lijfrente. Dit houdt in minimaal 5 jaar een schenking van hetzelfde  bedrag. In dat geval zijn uw giften volledig aftrekbaar, dus zonder  belastingdrempel. Het formulier hiervoor 'Periodieke gift in geld' kunt u  vinden op de site van de belastingdienst.

Over  legaten aan stichting Bidadari hoeft geen successierecht te worden  betaald. U kunt een legaat eenvoudig opnemen in uw testament.

Overige gegevens
Stichting Bidadari staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56.29.12.48. Het ANBI geregistreerd fiscaal nummer is 852.060.300.

ContactformulierGeef ter voorkoming van SPAM antwoord op de volgende eenvoudige vraag:

Terug naar de inhoud