Archief - Stichting Bidadari

Voor jongeren met een verstandelijke beperking op Bali
Ga naar de inhoud

Pasar Senang Bidadari in Zwevegem België
(juni 2018)
Jan,  die meerdere malen met zijn massagetafel naar Nederland kwam om als  vrijwilliger op de jaarlijkse Pasar Senang Bidadari behandelingen te  geven, kwam met zijn vrouw Kaat op het idee om nu eens een benefietmarkt  in België te houden. De bezoekers konden zich inschrijven voor een  (stoel)massage of een healing. Ook kon er deel worden genomen aan een  yogales. Een bevriende yogalerares was bereid om nog vlak voor haar  emigratie naar Australië belangeloos haar medewerking te verlenen! De  les viel voor de ongeoefende deelnemers nog niet mee, maar men deed  zichtbaar zijn uiterste best om mee te komen. Jan en Kaat hadden met  medewerking van enkele van hun vrienden een  fantastische benefietmarkt  georganiseerd in hun prachtige tuin.

Mila als hulpjuf bij Bidadari
(mei 2018)
Tijdens haar rondreis over de wereld bezocht Mila in het kader van haar studie Bidadari Bali. Het functioneren als hulpjuf ging haar goed af.

Broederlijk delen Kreupelschool Zwevegen (België)
(Pasen 2018)
In  de vastentijd (veertigdagentijd) die voorafgaat aan Pasen, sparen de  leerlingen van de Vrije Gesubsidieerde School Kappaert-Kreupel het geld  dat anders uitgegeven zou worden aan een versnapering op school op, om  het eindbedrag te doneren aan kinderen op de wereld die het minder goed  hebben dan zij. Dit jaar hielden de kinderen in het kader van  'Broederlijk delen' een sponsorloop voor Bidadari, met een heel mooie  opbrengst als resultaat.

Films kijken in de klas
(februari 2018)
Met  de nieuw aangeschafte beamer ademloos kijken naar de film 'Frozen'...  Voor de leerlingen -die nog nooit van hun leven een bioscoopfilm hadden  gezien-, een hele belevenis. Zij zaten muisstil te genieten!

Wollen mutsen
Het is misschien nauwelijks te geloven in een tropisch klimaat, maar de Balinezen dragen vaak wollen mutsen als zij op hun brommers rijden. Of in de regentijd, als zij het koud hebben... Die wetenschap bracht ons op het idee om wol mee te nemen en een aantal vrouwen te leren om mutsen te punniken. Op hun beurt gaven zij de kunst door aan de leerlingen. Weer een manier om wat geld mee te verdienen.

Offertjes
Hoewel  de ouders graag willen dat hun kinderen goed leren lezen en schrijven  (net als 'gewone' kinderen....),legt Komang de nadruk op creativiteit,  spel en handvaardigheid. Hij begrijpt de gedachtegang van de ouders en  respecteert die ook. Uit de praktijk weet hij echter dat de gezondheid  van de leerlingen snel achteruit kan gaan. Samen met de bestuursleden  van Bidadari Bali heeft hij daarom de keuze gemaakt om de leerlingen zo  veel mogelijk plezier te laten hebben en nuttig bezig te laten zijn. Dit  laatste vindt onder andere plaats in de vorm van het maken van  'offertjes', die op de plaatselijke markt worden verkocht. Offertjes  worden bij vele ceremoniën gebruikt, die op Bali tot de dagelijkse gang  van zaken behoren. Er is dus altijd vraag naar!
Terug naar de inhoud