Resultaten

Een baantje voor Komang Adnyana (32 jaar)
Al lang zag Komang Budi Seti deze Komang Adnyana door het dorp dolen, op zoek naar klusjes waarmee
hij wat geld voor zijn ouders kon verdienen. Hij wilde heel graag bijdragen aan het gezinsleven.

In 2010 nam Komang hem op in het project, om hem in elk geval iets van lezen en schrijven bij te kunnen
brengen.

Begin 2012 zag Komang meer mogelijkheden voor deze jongeman. Het lukte om hem eenvoudige schoonmaak
werkzaamheden en simpel tuinonderhoud te laten doen bij de LPD (Lembaga Perkreditan Desa). Een soort
sociale bank, in eigendom van de dorpsbewoners, opgezet om mensen te leren sparen.

Het bankpersoneel was van goede wil, maar wist in het begin niet hoe zij met Komang Adyana om moesten
gaan. Komang Budi Setiti wierp zich op als mentor en nu is de samenwerking goed.

Komang Adnyana werkt met veel plezier 6 ochtenden in de week en ontvangt hier een bescheiden salaris voor.

Offertjes
Hoewel de ouders graag willen dat hun kinderen goed leren lezen en schrijven (net als 'gewone' kinderen....),
legt Komang de nadruk op creativiteit, spel en handvaardigheid. Hij begrijpt de gedachtengang van de ouders en
respecteert die ook. Uit de praktijk weet hij echter dat de gezondheid van deze leerlingen (tussen nu en 10 jaar)
snel achteruit kan gaan. Samen met de vrijwilligers heeft hij daarom de keuze gemaakt om de leerlingen zo veel
mogelijk plezier te laten hebben en nuttig bezig te laten zijn. Dit laatste vind plaats in de vorm van het maken van
'offertjes', die op de plaatselijke markt worden verkocht.

Offertjes worden gebruikt voor vele ceremoniën, die op Bali tot de dagelijkse gang van zaken behoren.
Er is dus altijd vraag naar!
Een schooluniform
De allerbescheidenste wens was wel de aanschaf van een set schooluniformen. In Indonesië dragen alle scholieren
een uniform. Om er echt bij te horen wilden de leerlingen van Bidadari Bali dat dus ook.

Na een inzamelingsactie werden de leerlingen in een vrolijk appeltjesgroen shirt gestoken, compleet met opdruk.

Een tweede set kwam van 'Healey Menswear' uit Meppel. 'Frion Steenwijk' verzorgde het prachtige borduurwerk.

En inmiddels beschikken de leerlingen zelfs over een derde set, geschonken door een groep dames die een spirituele
reis op Bali maakten. Centrum Lumos in Hoogersmilde verzorgde deze reis. Komang was de spirituele gids en begeleider.

Een schoolbusje
Dankzij de steun van velen is ook deze wens in vervulling gegaan. De leerlingen kunnen het nog maar moeilijk geloven
dat de Toyota Avanza (geschikt voor vervoer in de bergen) van hun is. Om voor een deel in de onderhoudskosten te
kunnen voorzien, zal het busje ook worden gebruikt voor het rondrijden van toeristen.
Voor foto's van de schoolbus klik hier.

Een schoolgebouwtje
De grootste wens, een schoolgebouwtje, is ook uitgekomen! Met grote dank aan al onze sponsors, zijn wij er in geslaagd
om in een erg korte tijd een school te laten bouwen. De leerlingen waren verschrikkelijk blij om eindelijk een plek voor
hun zelf te hebben!

Hun schoolgebouw bestaat uit meerdere ruimtes: een leslokaal, een praktijkruimte (om extra begeleiding te kunnen
geven als dat nodig is), een badkamer en een kleine keuken. De laatste twee zullen worden gebruikt om de leerlingen
praktische vaardigheden bij te brengen, zoals persoonlijke hygiëne en koken.
Voor foto's van het hele project klik hier.